Werkwijze

Tijdens een eerste telefonisch gesprek bepaalt De Opruimspecialist in overleg met u of het nodig is vrijblijvend een afspraak op locatie te maken om de situatie ter plekke te bekijken.
Naar aanleiding van het eerste telefonische gesprek en/of de vrijblijvende afspraak kan De Opruimspecialist voor u een voorstel maken met betrekking tot de uit te voeren opdracht, de gemaakte afspraken en het tarief. Als u akkoord gaat met het voorstel kan de eerste afspraak gemaakt worden en ontvangt u de overeenkomst van opdracht en de privacyverklaring ter ondertekening.

    Er zijn verschillende mogelijkheden voor begeleiding van De Opruimspecialist:
  • bij u op locatie;
  • via Skype of telefonisch;
  • via e-mail en/of sms/Whatsapp;
  • een combinatie van de bovenstaande mogelijkheden.

De uitvoering van de opdracht is maatwerk. Dit betekent dat De Opruimspecialist rekening houdt met uw wensen en ideeën. Opruimen, structuur aanbrengen en overzicht krijgen gebeurt samen met u, omdat alleen u kunt beslissen wat er moet gebeuren. De Opruimspecialist heeft hierin een adviserende en ondersteunende rol.
Enkele maanden na het voltooien van de opdracht zal De Opruimspecialist contact met u opnemen om te verifiëren of het opruimen tot blijvend resultaat geleid heeft.

 
Ik heb weer een stukje huis heroverd en dat ga ik nu zo houden.

Mevrouw K.