Advies via Skype

“De maandelijkse sessie via Skype is voor mij een goede stimulans om zelf aan de slag te gaan en het geeft me houvast. Ik heb erg veel aan de adviezen en tips van De Opruimspecialist.”
Het grote voordeel van het contact met De Opruimspecialist via Skype vindt mevrouw de tijdwinst. Ze kan kort voor aanvang van het gesprek achter haar computer gaan zitten en als er weinig te bespreken is, kan ze snel weer verder met haar bezigheden. Doordat niet op locatie samengewerkt wordt, voelt mevrouw zich vrijer om allerlei zaken te bespreken; van bedrijfszaken tot planningsproblemen en van familieperikelen tot huishoudblunders. “Coaching via Skype levert snel resultaat op. Als ik behoefte heb aan advies kan ik op zeer korte termijn afspreken, omdat De Opruimspecialist niet fysiek aanwezig hoeft te zijn in mijn huis.” Dit levert een ander groot voordeel op: het contact met De Opruimspecialist verloopt op deze manier efficiënt en effectief. “Als het nodig is spreken we elkaar lang en met korte tussenpozen. Als de zaken goed verlopen, hebben we minder en korter contact. Ideaal”
Terug naar de lijst

 
Bedankt voor je hulp, je bent een reddende engel. Eerlijk waar!

Mevrouw O.