Advies online

“De maandelijkse sessie online is voor mij een goede stimulans om zelf aan de slag te gaan en het geeft me houvast. Ik heb erg veel aan de adviezen en tips van De Opruimspecialist.”
Het grote voordeel van het contact met De Opruimspecialist online vindt mevrouw de tijdwinst. Ze kan kort voor aanvang van het gesprek achter haar computer gaan zitten en als er weinig te bespreken is, kan ze snel weer verder met haar bezigheden. Doordat niet op locatie samengewerkt wordt, voelt mevrouw zich vrijer om allerlei zaken te bespreken; van bedrijfszaken tot planningsproblemen en van familieperikelen tot huishoudblunders. “Coaching online levert snel resultaat op. Als ik behoefte heb aan advies kan ik op zeer korte termijn afspreken, omdat De Opruimspecialist niet fysiek aanwezig hoeft te zijn in mijn huis.” Dit levert een ander groot voordeel op: het contact met De Opruimspecialist verloopt op deze manier efficiënt en effectief. “Als het nodig is spreken we elkaar lang en met korte tussenpozen. Als de zaken goed verlopen, hebben we minder en korter contact. Ideaal”
Terug naar alle resultaten

 
Zonder jou was het niet haalbaar geweest.

Mevrouw O.