Opruimen, structureren, plannen, organiseren en opnieuw beginnen...

Tekst: Robin Jochems – fragment
Het zilver zwart, een Mount Everest aan rekeningen, kerstboomlichtjes kwijt, boete niet betaald, kat er van tussen, portefeuille bij de bonte was, voorraadkast stroomt over, spijker in stopcontact, poep op de stoep, fotolijstje gebroken, deurwaarders exploot...deurwaarders exploot?!?, lamp kapot, skimuts als onderzetter, inbraakalarm op hol, bankpas vermist, plant dood, nog een plant dood, opa's bril in de vriezer, plank boeken nog niet gelezen, vastgeplakt aan de vloer.
Maak het u gemakkelijk met een Professional Organizer
Herkent u twee of meer van bovengenoemde situaties? Dan is het de hoogste tijd voor de volgende oplossing: huur een Professional Organizer in en herneem de controle! Overigens, indien u twaalf of meer van de bovenstaande situaties herkent, verzoeken wij u zich te wenden tot een ander soort hulpverlening. Meer informatie hierover is verkrijgbaar bij uw huisarts.

Het op orde brengen van de administratie, het opruimen van de zolder of het goed plannen van de huishoudelijke taken, schept ook ruimte in je hoofd. Een beetje hulp daarbij is soms onontbeerlijk en kan leiden tot het efficiënter benutten van de beschikbare tijd en meer structuur brengen in je manier van denken en werken.

Beschrijf eens de diensten die u aanbiedt.
Linda Groen, De Opruimspecialist, adviseert en ondersteunt klanten bij het ordenen en structureren van hun woon- en werkomgeving, administratie en huishouden. 'Tevens help ik ook met het plannen van activiteiten: wat moet er hoe en wanneer gebeuren.'

Wat heeft de Professional Organizer eigenlijk doen besluiten dit werk te gaan doen?
Groen: 'Ik ruim vrijwel mijn hele leven al op. Het geeft mij energie als klanten mede door mijn hulp meer ruimte in huis en in hun hoofd krijgen. Mensen helpen hun leven weer op de rails te krijgen, is erg dankbaar en leuk werk.'

Hoe komt het toch dat veel mensen het niet voor elkaar krijgen om hun huis, werkplek en leven beter te organiseren?
'Mensen hebben vaak geen overzicht; weten niet waar ze moeten beginnen en hoe ze het moeten aanpakken. Bovendien speelt mee dat er in de huidige maatschappij veel en vaak keuzes moeten worden gemaakt. Je wordt tegenwoordig overspoeld door informatie via onder andere internet en de televisie. Voor een aantal mensen werkt deze overvloed aan informatie en spullen verlammend.'

Welk effect heeft een goed georganiseerd en gestructureerd huis op iemands gemoedstoestand?
Ruimte in huis geeft ruimte in je hoofd. Je hebt daardoor minder last van stress. Een opgeruimd huis, spullen snel kunnen opbergen en terugvinden, geeft rust en overzicht. Er is daardoor meer ruimte voor leuke dingen.
Groen vertelt over de situatie van een mevrouw in Amsterdam. 'In eerste instantie was zij wat huiverig om op te ruimen. De eerste sessies was ze na een kwartier doodmoe. Geleidelijk ging ze helemaal om. Ze heeft gemerkt dat een opgeruimd huis haar lucht geeft. Nu wil ze de helft van haar spullen het huis uit doen, want het is voor haar alleen nog maar ballast.'

Wat zijn concrete aanleidingen voor mensen om zich tot een Professional Organizer te richten voor hulp?
Een concrete aanleiding kan volgens Groen zijn: 'wanneer ze na een trauma, zoals een overlijden of echtscheiding, een tijd niet aan opruimen zijn toegekomen. Wanneer mensen geen gasten meer durven te ontvangen omdat hun huis niet opgeruimd is. Ook wanneer mensen fysiek en / of emotioneel last hebben van de spullen om zich heen en ze niet weten waar ze moeten beginnen met organiseren. Soms zijn ze ook alleen op zoek naar een stok achter de deur om eindelijk hun opruimplannen uit te voeren.'

Terug naar het overzicht

Gepubliceerd: 
fragment uit Heerlijkheid, nr. 11, voorjaar 2010

 
Het doet mij goed om je betrokkenheid te mogen ervaren.

Mevrouw X.