Valt de dienstverlening van De Opruimspecialist onder het persoonsgebonden budget?

Ja, als u gebruikmaakt van een persoonsgebonden budget kunt u De Opruimspecialist inhuren.

 
Dank voor alle tips & trics, dank voor je inzet en je vertrouwen!

Mevrouw O.