Valt de dienstverlening van De Opruimspecialist onder het persoonsgebonden budget?

Ja, als u gebruikmaakt van een persoonsgebonden budget kunt u De Opruimspecialist inhuren.

 
Ik heb heel veel van je geleerd en heb daar echt elke dag profijt van.

Mevrouw M.-L.