Valt de dienstverlening van De Opruimspecialist onder het persoonsgebonden budget?

Ja, als u gebruikmaakt van een persoonsgebonden budget kunt u De Opruimspecialist inhuren.

 
Bedankt voor je hulp, je bent een reddende engel. Eerlijk waar!

Mevrouw O.