Timemanagementadvies

Timemanagement is een hulpmiddel om inzicht te krijgen in hoe u met uw tijd omgaat. Als u goed met uw tijd omgaat, voorkomt u stress. Timemanagement heeft als doel zaken soepeler te laten verlopen, zodat u tijd overhoudt voor leuke dingen.

  De Opruimspecialist adviseert en ondersteunt u bij:
 • overzicht krijgen in uw afspraken en taken;
 • inzicht krijgen in uw prioriteiten;
 • het opdelen van projecten in kleine stappen;
 • het maken van een planning;
 • structuur aanbrengen in uw dagelijks leven;
 • assertief 'nee' zeggen.

 
Professional organizing is overzicht krijgen in een onoverzichtelijke situatie. De Opruimspecialist werkt samen met de klant aan een overzichtelijke omgeving en planning, zodat u minder last heeft van stress. Als u weet wat uw prioriteiten zijn, verdoet u geen tijd aan onbelangrijke zaken. Uitstelgedrag en perfectionisme zijn vaak onlosmakelijk verbonden met timemanagement. De Opruimspecialist kijkt samen met u hoe u deze obstakels kunt overwinnen.
 

Tijdens een eerste telefonisch gesprek bepaalt De Opruimspecialist in overleg met u of het nodig is een afspraak op locatie te maken. Tijdens een afspraak bij u op locatie bespreekt en bekijkt De Opruimspecialist de situatie ter plekke.
Naar aanleiding van het eerste telefonische gesprek en/of de eerste afspraak kan De Opruimspecialist voor u een voorstel maken met betrekking tot de uit te voeren opdracht, de gemaakte afspraken en het tarief. Als u akkoord gaat met het voorstel kan de eerste afspraak gemaakt worden en ontvangt u de overeenkomst van opdracht ter ondertekening.

  Er zijn verschillende mogelijkheden voor begeleiding van De Opruimspecialist:
 • bij u op locatie;
 • via Skype of telefonisch;
 • via e-mail en/of sms/Whatsapp;
 • een combinatie van de bovenstaande mogelijkheden.

De uitvoering van de opdracht is maatwerk. Dit betekent dat De Opruimspecialist rekening houdt met uw wensen en ideeën. Structuur aanbrengen en overzicht krijgen gebeurt samen met u, omdat alleen u kunt beslissen wat er moet gebeuren. De Opruimspecialist heeft hierin een adviserende en ondersteunende rol.
Enkele maanden na het voltooien van de opdracht zal De Opruimspecialist contact met u opnemen om te verifiëren of de aangeleerde timemanagementtechnieken succesvol door u gehanteerd worden.
 
Resultaten timemanagement

 
Ik heb veel meer overzicht.

Mevrouw M.-L.