Timemanagementadvies

Timemanagement is een hulpmiddel om inzicht te krijgen in hoe u met uw tijd omgaat. Als u goed met uw tijd omgaat, voorkomt u stress. Timemanagement heeft als doel zaken soepeler te laten verlopen, zodat u tijd overhoudt voor leuke dingen.

    De Opruimspecialist adviseert en ondersteunt u bij:
  • overzicht krijgen in uw afspraken en taken;
  • inzicht krijgen in uw prioriteiten;
  • het opdelen van projecten in kleine stappen;
  • het maken van een planning;
  • structuur aanbrengen in uw dagelijks leven;
  • assertief 'nee' zeggen.

 
Professional organizing is overzicht krijgen in een onoverzichtelijke situatie. De Opruimspecialist werkt samen met de klant aan een overzichtelijke omgeving en planning, zodat u minder last heeft van stress. Als u weet wat uw prioriteiten zijn, verdoet u geen tijd aan onbelangrijke zaken. Uitstelgedrag en perfectionisme zijn vaak onlosmakelijk verbonden met timemanagement. De Opruimspecialist kijkt samen met u hoe u deze obstakels kunt overwinnen.
 
Resultaten timemanagement

 
Het is goed dat je gezegd hebt dat ik niet alles hoef weg te gooien, zeker niet als ik er nog niet aan toe ben.

Mevrouw F.