Ik vind het moeilijk dat een vreemde aan mijn spullen zit. Hoe gaat De Opruimspecialist hiermee om?

De Opruimspecialist werkt op basis van vertrouwen en wederzijds respect en weet om te gaan met gevoelige en vertrouwelijke informatie. Vanzelfsprekend is uw privacy gewaarborgd.

 
Het is goed dat je gezegd hebt dat ik niet alles hoef weg te gooien, zeker niet als ik er nog niet aan toe ben.

Mevrouw F.