Hoe werkt professional organizing via Skype of de telefoon?

De kern van professional organizing is coaching: luisteren, begrijpen wat er gezegd wordt en inzicht krijgen in mogelijkheden. Het gaat over de wens om het anders te doen. Wat is de gewenste situatie/uitkomst? Rommel, chaos, stress of onoverzichtelijkheid zijn slechts symptomen. Deze ongewenste symptomen kunnen verdwijnen door te onderzoeken hoe u het anders zou willen hebben en naar eigen inzicht en kunnen gedachten, gedrag en gewoonten aan te passen. Dit veranderingsproces hoeft niet face-to-face doorlopen te worden en kan goed via Skype of de telefoon besproken worden.

 
Jouw begeleiding heeft een fantastische nasleep: ik kan orde op zaken houden.

Mevrouw O.