Hoe werkt professional organizing via Skype of de telefoon?

De kern van professional organizing is coaching: luisteren, begrijpen wat er gezegd wordt en inzicht krijgen in mogelijkheden. Het gaat over de wens om het anders te doen. Wat is de gewenste situatie/uitkomst? Rommel, chaos, stress of onoverzichtelijkheid zijn slechts symptomen. Deze ongewenste symptomen kunnen verdwijnen door te onderzoeken hoe u het anders zou willen hebben en naar eigen inzicht en kunnen gedachten, gedrag en gewoonten aan te passen. Dit veranderingsproces hoeft niet face-to-face doorlopen te worden en kan goed via Skype of de telefoon besproken worden.

 
Ik heb heel veel van je geleerd en heb daar echt elke dag profijt van.

Mevrouw M.-L.